Mgr. Lucie Korytářová

Jak jsem se ocitla na pirátské lodi?

Celý život mě provází přesvědčení, že základem je informovat, vzdělávat a tím dosáhnout změny přístupu lidí k prostředí ve kterém žijí. K tomu mě vždy fascinovalo krásno, a to jak to přírodní, tak to ztvárněné rukou člověka. To vše mě vedlo ke studiu biologie a výtvarného umění na pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Ke stávajícímu vzdělávacímu systému jsem vztah nenašla, vydala jsem se tedy alternativní cestou. V rámci evropského programu Leonardo da Vinci jsem pracovala v Montessori škole v německém Greifswaldu. Zde jsem pochopila, že nejlepší způsob vzdělávání je formou přímého kontaktu a vytvořením pozitivního vztahu. Ze školních učeben jsem proto přešla k živým příkladům v zoologických zahradách. Zde lidé na přímo obdivují biodiverzitu této planety a můžeme je tak přivést k pochopení podstaty její ochrany. Environmentálnímu vzdělávání jsem se věnovala v zoo v Německu, USA a také české Zoo Hluboká.

V současné době jsem se vrátila k systému Montessori a učím děti na prvním stupni. Mým cílem je přivést děti k pochopení, že my sami jsme součástí přírody a pokud chceme i nadále prosperovat, musíme začít hospodařit s respektem ke svému okolí. Tato myšlenka mě přivedla i k nalodění pod pirátskou vlajku.

Věřím, že společně můžeme prosazovat trvale udržitelný rozvoj, a to jak na úrovni krajské, kde letos kandiduji do zastupitelstva, tak i na té státní, evropské či celosvětové. Chci naslouchat odborníkům a využívat jejich rad k budování kvalitního, zdravého prostředí pro nás i pro generace budoucí. Životním prostředím se zabývám také v rámci jihočeského krajského expertního týmu jako zástupce garanta.

Vyplouvám tedy s vámi do divokých politických vod s vírou ve změnu, zároveň s chladnout hlavou a sílou společně se postavit zavedeným nepořádkům.

Mé příjmy z veřejných zdrojů

Navrhni úpravu