Barbora Koritenská

Narodila jsem se 17. 9. 1991 v Prachaticích. Po studiu na zdejším gymnáziu jsem absolvovala bakalářský obor Dějiny umění na FF JU v roce 2014, magisterský titul z oboru Literárně-historická studia jsem získala tamtéž v roce 2016. V následujícím roce jsem absolvovala na FF JU nově vzniklý magisterský obor Dějiny a filozofie umění.

Během studia jsem stála u založení spolku Živá vila, jenž si klade za cíl záchranu cenné architektonické památky, funkcionalistické Kralovy vily v Prachaticích. Pořádáním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve svém rodném městě tak přispívám k rozvoji občanské a komunitní společnosti. Tyto aktivity se odrazily během komunálních voleb v roce 2018 v mém zvolení do městského zastupitelstva za hnutí nezávislých kandidátů Živé Prachatice.

V současnosti pracuji v oddělení evidence movitých památek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Kancelář Věžní 60 Prachatice, 38301 Česko

Navrhni úpravu