Ing. Michal Horák

Michal Horák narozen 11.6.1965 v Písku.

Absolvent Gymnásia [Dukelských hrdinů] v Písku. Vysokoškolské vzdělání získal na Vojenské akademii [Antonína Zápotockého] v Brně.

Jeho studijním oborem byla automatizace a elektronické počítače. Po studiích sloužil na vojenských výpočetních střediscích vyšších štábů Československé armády v Písku a Olomouci. Z armády odešel v roce 1992, aby se v tehdy vznikajícím soukromém sektoru IT věnoval nejdříve operačním systémům jako systémový inženýr a později databázi Oracle jako databázový administrátor. V tomto oboru pracuje dodnes. Od počátku 90.let se aktivně zapojil do činnosti házenkářského oddílu píseckého Sokola nejdříve jako funkcionář, později jako trenér. V oddíle házené Sokol Písek je nyní trenérem mládeže, sekretářem oddílu a sportovním manažerem interligového družstva žen. Kromě házené se ve volném čase věnuje poslechu metalové hudby.

1.místopředseda místního sdružení Písecko Pirátské strany - Piráti Písecko

Navrhni úpravu